• Collegium Veteranorum (map)
  • 2 Sint-Michielsstraat
  • Leuven, Vlaanderen, 3000
  • Belgium

Einsteins Blok-Universum

Over Tijd, Tijdreizen, Vrije Wil en Niet-Lokaliteit

 
Blok-Universum
 
 

Programma

Lezing 1
 

 

Lezing 2
 

 

Lezing 3
 

 

Lezing 4
 

 

9:30-11:00
 

11:00-11:30

11:30-13:00
 

13:00-14:00

14:00-15:30
 

15:30-16:00

16:00-17:30
 

17:30

Speciale relativiteitstheorie en het blok-universum
Gerard Bodifee

Koffiepauze

Tijdreisparadoxen en het probleem van de vrije wil
Pieter Thyssen

Lunchpauze

Thermodynamica en de zoektocht naar de pijl van de tijd
Gerard Bodifee

Koffiepauze

Kwantummechanica en het mysterie van de niet-lokaliteit
Pieter Thyssen

Bier

 

Korte Inhoud

De tijd wordt doorgaans in drieën verdeeld:

verleden heden toekomst

De werkelijkheid speelt zich af in het heden,
en dus bestaat het heden. Het verleden is reeds voorbij,
en bestaat niet langer. De toekomst moet nog komen,
en bestaat nog niet.

Dit beeld van de tijd wordt presentisme genoemd.

Rivier

We kunnen ons ook niet van de indruk ontdoen dat de tijd genadeloos verder tikt.
De tijd lijkt wel een rivier. En wij worden door haar stroming meegesleurd.

Bovendien lijkt de tijd slechts in één richting te stromen:
van het verleden naar de toekomst.

Dit noemt men de pijl van de tijd.

Toch spreekt de moderne fysica dit vertrouwde beeld van de tijd volledig tegen!

Volgens Einsteins speciale relativiteitstheorie
loopt de tijd niet, maar is ze gewoon.

Ook is er geen pijl van de tijd op fundamenteel niveau.
In tegendeel, de wetten van de natuur zijn tijd-symmetrisch.

Einstein

Volgens Einsteins speciale relativiteitstheorie leven we in een
vierdimensionaal blok-universum, waarin verleden, heden
en toekomst naast elkaar bestaan.

Deze positie wordt ook wel eternalisme genoemd.

Einsteins eternalistische wereldbeeld valt op z’n minst tegen-intuïtief
te noemen, en doet heel wat vragen rijzen:

Als de toekomst reeds bestaat, ligt dan niet alles vast?
Hoe zit het dan met onze vrije wil in deze deterministische wereld?
Is de vrijheid van wil slechts een illusie?

Tijdreizen

Als het verleden nog steeds bestaat, wordt tijdreizen
naar het verleden dan niet (op z’n minst theoretisch) mogelijk?
En opent dit niet de deuren voor allerhande tijdreisparadoxen?

Als de tijd niet loopt, maar gewoon is, vanwaar
komt dan onze (psychologische) indruk dat de tijd toch tikt?

Als de wetten van de natuur tijd-symmetrisch zijn,
waar komt de pijl van de tijd (of tijd-asymmetrie) dan vandaan?

Kwantummechanica

Volgens de orthodoxe interpretatie van de kwantummechanica
is de wereld indeterministisch. De resultaten van een kwantummeting
liggen niet van te voren vast, en dus lijkt de toekomst toch open te zijn.
Hoe valt dit te rijmen met Einsteins eternalistische wereldbeeld?

Verstrengelde deeltjes kunnen elkaar ogenblikkelijk beïnvloeden.
Deze spookachtige werking op afstand gaat sneller dan het licht,
en spreekt dus één van Einsteins twee postulaten tegen.

Hoe kan deze spanning tussen de kwantummechanica en de
speciale relativiteitstheorie verholpen worden?
 

SCHRIJF JE SNEL IN EN ONTDEK DE VERRASSENDE ANTWOORDEN