"Alles moet zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt, maar ook niet eenvoudiger dan dat." — Albert Einstein

 

Om de natuur te doorgronden, moet men dus bereid zijn de abstracte taal van de wiskunde aan te leren. Voor de geïnteresseerde buitenstaander die geen wiskundige opleiding heeft genoten, kan dat een struikelblok zijn, maar voor wie de inspanning doet de taal en de denkwijzen van de wiskunde te leren, gaat een universum open dat fascinerende mogelijkheden biedt en grote intellectuele voldoening schenkt.

Het brede publiek moet zich echter tevreden stellen met de populair wetenschappelijke literatuur waarin elke vorm van wiskunde als de pest gemeden wordt. Zo bevat de bestseller A Brief History of Time van Stephen Hawking slechts één wiskundige vergelijking: E = mc². Elke formule in een boek halveert immers het aantal lezers, aldus Hawkings uitgever.

De moderne natuurkunde staat bekend om haar hermetische karakter en intrinsieke moeilijkheid. Wie ooit een handboek kwantummechanica of relativiteitstheorie in handen heeft gehad, weet dat het bol staat van de wiskundige formules. Volgens Galileo Galilei komt dit doordat het boek van de natuur in de taal van de wiskunde geschreven is.

"Het boek der natuur ligt opengeslagen voor ons, maar het is in de taal der wiskunde ge-schreven, en zijn lettertekens zijn driehoeken, cirkels, en andere meetkundige figuren." — Galileo Galilei, Il Saggiatore, Cap. VI (1623) ➹ 

 
Het Theoretische Minimum  wil een brug slaan tussen het populair wetenschappelijke niveau en het zuiver academische.

Het Theoretische Minimum wil een brug slaan tussen het populair wetenschappelijke niveau en het zuiver academische.

 

kunde kan zonder problemen deelnemen aan de lessen.

Aan de andere kant schrikken we ook niet terug voor een abstracte en theoretische behandeling: waar nodig worden de concepten wiskundig uitgewerkt, maar daarbij beperken we ons steeds tot het theoretische minimum. Deze manier van lesgeven komt overeen met deze van de Amerikaanse fysicus Leonard Susskind die reeds jaren een gelijknamige lessenreeks (The Theoretical Minimum) doceert aan Stanford University.

Hierdoor is een diepe kloof ontstaan tussen het populair weten-schappelijke niveau en het zuiver academische. Je mag nog zo veel vulgariserende werken lezen als je wil, de stap naar de academische literatuur blijft voor de meesten onneembaar.

Het Theoretisch Minimum heeft tot doel deze kloof te dichten door een brug te slaan tussen de twee niveaus. Aan de ene kant wil deze lessenreeks breed toegankelijk zijn: iedereen met een middelbare schoolkennis op het gebied van wiskunde en natuur-

 

"Over the years, I began to understand that there were a lot of people out there reading physics in popular literature that they could not understand — not because it was too advanced, but because it wasn't advanced enough."
— Leonard Susskind