Gerard Bodifee en Pieter Thyssen, de enthousiaste lesgevers van Het Theoretische Minimum.

Gerard Bodifee

Curriculum Vitae

Gerard Bodifee (°1946) studeerde scheikunde en natuurkunde aan de universiteiten van Antwerpen, Gent en Brussel. Hij is doctor in de wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel). Hij verrichtte onderzoek op het gebied van het ontstaan van sterren en de evolutie van sterrenstelsels.

Hij heeft gewerkt in de industrie, in het onderwijs en in de media, en is op dit ogenblik zelfstandig auteur. In 1999 richtte hij het Huis voor Filosofie op, in het kader waarvan hij cursussen geeft in binnen- en buitenland.

Hij publiceerde een twintigtal boeken over onderwerpen op het domein waar wetenschap, filosofie en religie elkaar raken.

Hij is gehuwd met Lucette Verboven.

Pieter THYSSEN

Curriculum Vitae

Pieter Thyssen (°1986) studeerde scheikunde aan de KU Leuven. Hij is doctor in de wetenschappen (KU Leuven). Hij verrichte onderzoek op het gebied van de kwantummechanica en de groepentheorie en de wijze waarop deze licht kunnen werpen op de structuur van het periodieke systeem.

Momenteel werkt hij aan een tweede doctoraat binnen de filosofie van de fysica aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Hij bestudeert in het bijzonder de spanningen tussen de speciale relativiteitstheorie en de kwantummechanica.

Hij publiceerde onlangs zijn eerste boek over symmetrie in de wetenschappen.

Hij is gehuwd met Sandra Hojniak-Thyssen.

Huis voor Filosofie

STUDIEDAGEN FILOSOFIE & WETENSCHAP

Het Huis voor Filosofie is een v.z.w. die met haar activiteiten wil bijdragen tot de ontwikkeling van een mens- en wereldbeeld waarin het rationele denken, de humane aspiraties en het religieuze gevoel geïntegreerd zijn. De overtuiging dat de evolutie van het leven op aarde een voortzetting kent in de geschiedenis van de mensheid, en dat het creatieve humane initiatief gericht is op een vervolmaking van de wereld, vormt de grondgedachte waarop alle activiteiten steunen.

The life of psi

BLOG OVER DE FILOSOFIE VAN DE FYSICA

The Life of Psi is de persoonlijke blog van Pieter Thyssen waarin regelmatig blogposts verschijnen over onderwerpen binnen de filosofie van de fysica en de scheikunde. Een greep uit de onderwerpen die recentelijk aan bod zijn gekomen: de illusie van de vrije wil, tijdreisparadoxen, kwantum teleportatie, het meetprobleem van de kwantummechanica, de kat van Schrödinger, en het mysterie van de niet-lokaliteit. De blogposts worden steeds voor een groot publiek geschreven.

Aarzel zeker niet om contact op te nemen met Gerard Bodifée of Pieter Thyssen.